een overlijden melden?
0181-276544 | dag en nacht 
0181-276544
dag en nacht
› nazorg

Na de uitvaart

De dagen tussen overlijden en uitvaart zijn vaak druk. U wordt meegevoerd in de stroom aan gebeurtenissen tot aan het moment van afscheid nemen. Daarna wordt het stil. Pas in de dagen erna voelt u wat dit verlies echt voor u betekent.

Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u met warme gevoelens terugkijkt op het afscheid. Hopelijk is dit voor u een steun in deze moeilijke periode.

Na de uitvaart hebben we ook nog contact met u. Samen kijken we terug naar de dagen rondom overlijden en het afscheid. Misschien komen er nog andere punten naar boven waarmee wij u van dienst kunnen zijn: het ophalen van de asbus of helpen met teksten voor een dankkaartje. Wij staan open voor al uw vragen.

Vanuit onze rol als uitvaartbegeleider voelen wij ons betrokken bij uw verlies. Na het afscheid laten wij u niet ineens los. Samen proberen we deze intensieve periode op een warme en respectvolle manier af te sluiten.


Afsluiten online accounts

Het opzeggen van social media-, mail- en webshop-accounts was voorheen een lastige opgave. Gelukkig bieden bekende platformen een steeds betere ondersteuning na een overlijden:

 1. Facebook »
 2. Als een Facebookgebruiker is overleden blijft het account bestaan zolang er geen verzoeken worden ingediend bij Facebook. De twee mogelijke verzoeken zijn:

  - Account verwijderen
  Naaste familieleden kunnen ervoor kiezen om het account te verwijderen. Dit verzoek moet bij Facebook worden ingediend. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, statusupdates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook account van de overleden persoon is dan volledig gewist.

  - Herdenkingsstatus geven
  Indien nabestaanden het account niet definitief willen verwijderen, krijgt het de herdenkingsstatus wanneer Facebook op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Als de Facebookgebruiker bij leven een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus heeft aangewezen, kan het account door die contactpersoon worden beheerd. Accounts met herdenkingsstatus zonder contactpersoon, kunnen niet worden gewijzigd. 3. Twitter »
 4. Het account van een overleden Twittergebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor dient u een formulier in te vullen. U wordt gevraagd een aantal gegevens in te vullen en in welke relatie u tot de overledene stond. Nadat u het formulier heeft ingevuld, ontvangt u per mail een bevestiging van uw aanvraag. U wordt vervolgens gevraagd de overlijdensakte en een kopie van het legitimatiebewijs te sturen. Nadat u dit heeft gedaan, wordt het verzoek officieel in behandeling genomen. 5. LinkedIn »
 6. LinkedIn is een zakelijk netwerk waar veel automatische notificaties worden weergegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat LinkedIn berichten plaatst over bijvoorbeeld een jubileum. Om dit te voorkomen, kunt u het account van een overleden persoon laten verwijderen. Hiervoor dient u een formulier in te vullen. Nadat u het formulier heeft ingevuld, wordt de aanvraag in behandeling genomen. LinkedIn houdt u per mail op de hoogte van de status. 7. Overige accounts »
 8. Instagram, Whatsapp, Marktplaats, Funda, iTunes, Wehkamp, Dumpert...

  Gemiddeld heeft elke Nederlander 25 online accounts. Soms zijn deze gemakkelijk te verwijderen, soms lijkt het onmogelijk en soms kunnen accounts niet verwijderd worden.

  Er bestaan websites die u na een overlijden kunnen helpen bij het opzeggen van accounts na overlijden, zoals bijvoorbeeld accountkiller. Ook is het bij deze website meteen duidelijk of een account gemakkelijk, moeizaam of zelfs helemaal niet verwijderd kan worden.